Законодателство

Административнопроцесуален кодекс

В сила от 12 юли 2006 г. Обн. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм. ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм. ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.

Реклама