Законодателство

Медицински стандарт „Ревматология“

Наредба № 29 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Медицинска онкология“

Наредба № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 60 от 3 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Клинична лаборатория“

Наредба № 35 от 6 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Наредба № 9 от 25 април 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 42 от 23 май 2006 г., изм. ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Клинична имунология“

Наредба № 44 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична имунология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Спешна медицина“

Наредба № 45 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Наредба № 15 от 13 август 2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 75 от 26 август 2003 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Образна диагностика“

Наредба № 27 от 30 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“

Наредба № 30 от 19 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“. В сила от 1 октомври 2004 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм. ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Очни болести“

Наредба № 36 от 6 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.
Реклама