Законодателство

Медицински стандарт „Урология“

Наредба № 26 от 29 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама