Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Седимент

Хематурия

  • Норма: до 5 еритроцита / микролитър (граница на чувствителност на теста с лентички).
  • Важно!: Тестът с лентички доказва пероксидазната активност на хемоглобина и миоглобина. Той не може да разграничи хематурията, хемоглобинурията и миоглобинурията! Поради това при неговото позитивиране трябва да бъде проведено изследване на седимента.
  • Микрохематурия:> 5 еритроцита/ микролитър, но все още без видимо червено оцветяване на урината
  • Макрохематурия: видимо червено оцветяване на урината, предизвикано от еритроцитите
  • Фазовоконтрастна микроскопия
    • Дизморфни (морфологично променени) еритроцити (доказване на бъбречен произход)
    • Изоморфни (морфологично непроменени) еритроцити (доказване на постренален произход на еритроцитите)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари