Изследвания и процедури

Диагностичен подход при заболявания на бъбреците

Бета 2 - микроглобулин и пикочни ензими

Нискомолекулният бета2 - микроглобулин се филтрира през гломерулите и се реабсорбира от тубулите. При наличието на тубулни лезии неговите стойности в урината са увеличени. Същото се отнася и за тубулните ензими, например аланинаминопептидазата (ААР), М-ацетил-бета-D-глюкозаминидаза (NAG) и др.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари