Изследвания и процедури

Щитовидна жлеза

Образуване на хормоните на щитовидната жлеза

Ежедневният оборот на йода (или потребност от йод) възлиза на 150 - 200 mg.

 

1. Йодиране: Активен транслорт на йодид от кръвта към клетките на щитовидната жлеза; окисление на J  до J2.

2. Органификация: Йодиране на тирозина до 3-монойодтирозин (МЙТ), както и на МЙТ до 3,4-ди- йодтирозин (ДЙТ).

3. Купелуване (свързване): От една молекула МЙТ и една молекула ДЙТ се образува L-трийодтиронин (ТЗ), а от две молекули ДЙТ се образува L-тетрайодтиронин или L-тирозин (Т4).

4. Съхранение на готовите хормони: ТЗ и Т4 се складират под формата на тиреоглобулин (ТГ). Последният представлява мястото на синтез и складиране на щитовидните хормони.

5. Инкреция (отделяне в кръвта) на хормони: След протеолиза на тиреоглобулина в кръвта се отделят ТЗ и Т4. В циркулиращата кръв щитовидните хормони в значителна степен са свързани с транспортните протеини: ТСГ (тироксинсвързващ глобулин), ТСПА (тироксинсвързващ преалбумин) и албумин. Съотношението на свободния към белтъчносвързания хормон е под 1:1000. Само свободният хормон е биологично активен. Извън щитовидната жлеза се наблюдава задължителна конверсия на Т4 в ТЗ. Нами- ращият се в обръщение ТЗ се образува в 80% от монодейодирания в периферията Т4. (При това в същото количество се образува хормонално неактивен гТЗ= обратен/огледален/ ТЗ).

Биологично време на полуживот:

  • ТЗ: около 19 часа
  • Т4: около 190 часа
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!