Изследвания и процедури

Тиреотропин (тиреостимулиращ хормон, ТСХ)

На английски език: thyrotropin (thyroid-stimulating hormone, TSH)

Принцип на изследването

  • Определянето на концентрацията на ТСХ се извършва чрез радиоимунологичен метод

Биологичен материал

  • серум (без хемолиза);

Съхраняване:

  • в хладилник - 2 дни
  • дълбоко замразен (при -20 °С) - няколко седмици

Референтни граници

  • Референтен обхват: 1,0 - 5,0 mU/l
N.B. Дори и при базална концентрация на ТСХ под 1,0 mU/l трябва да бъде осигурена нормална стимулация с ТРХ!

Интерпретация на резултатите

Повишени стойности на ТСХ се установяват при:

  • първичен хипотиреоидизъм

Нормални или намалени стойности се установяват при:

  • еутиреоидни състояния
  • първичен хипертиреоидизъм
  • вторичен хипертиреоидизъм
  • предозиране при лечение с хормони на щитовидната жлеза

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари