Изследвания и процедури

Трийодтиронин (T3)

На английски език: Triiodothyronine (T3)

Принцип на изследването

Трийодтиронинът се освобождава от връзката с транспортните си белтъци, след което се определя с помощта на радиоимунологичен анализ (Тз - РИА);

Биологичен материал

 • серум (без хемолиза) или плазма, взета с хепарин;

Съхранение:

 • при стайна температура - 2 дни
 • при дълбоко замразяване (-18 °С) - 2 месеца

Референтни граници

 • Нормален обхват: 1,0 - 3,0 nmol/l
 • Граничен обхват: 3,1 - 4,9 nmol/l

Интерпретация на резултатите

Повишени стойности на Трийодтиронин (Тз) се установяват при:

 • хипертиреоидизъм (в преобладаващата част от случаите нивото на Т4 също е увеличено)
 • недоимък на йод (нивото на Т4 e нормално или намалено)
 • лечение с препарати, съдържащи Тз
 • наличие на автоантитела срещу Тз (фалшиво повишени стойности)

Нормални стойности на Трийодтиронин (Тз) се установяват при:

 • еутиреоидни състояния
 • хипотиреоидизъм (най-често)

Намалени стойности на Трийодтиронин (Тз) се установяват при:

 • хипотиреоидизъм (рядко)
 • намалено периферно превръщане на Т4 в Тз:
  • тежко общо заболяване (например постоперативни състояния)
  • напреднала възраст
  • новородени
 • намален свързващ капацитет
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!