Изследвания и процедури

Откриване на аминокиселини чрез тънкослойна хроматография

Биологичен материал

  • кръв пренесена и изсушена върху филтърна хартия;
  • серум;
  • урина;

Чрез използване на различни реактиви при оцветяване на хроматограмите могат да бъдат откривани следните аминокиселини: аланин, 2-аминобутират, аспартат, аспарагин, аргинин, цитрулин, цистатион, глутамин, глутамат, глицин, хистидин, хомоцистеин, хидроксипролин, изолевцин, левцин, лизин, метионин, метилхистадин, орнитин, фенилаланин, пролин, серин, треонин, триптофан, тирозин и валин.

Преценката на хроматограмата от пробата става чрез визуалното и съпоставяне с хроматограмата на клинично здрав индивид на същата възраст. Чрез този метод могат да бъдат открити само изразени промени в концентрацията на отделни аминокиселини.

При отклоняващи се от нормата (в сравнение с находката у здрав) концентрации трябва да бъде извършено количествено хроматографско изследване на съответните аминокиселини.

При сериозно клинично подозрение дори и при отрицателен резултат от пресяващото тънкослойно хроматографско изследване е оправдано провеждането на количествено изследване.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!