Изследвания и процедури

Еритроцитни индекси: MCV, MCH, MCHC

Синоними: математически еритроцитни показатели

Показания за изчисляване

Анемии.

Принцип на изследването

Изчисленията се основават на определените стойности на концентрацията на хемоглобина, хематокрита и броя на еритроцитите.

N.B. При изчисляване на еритроцитните индекси трябва да се използват само стойности на еритроцитите, получени с помощта на специална апаратура. Допусканата при камерно изброяване неточност се включва при изчислението на MCV и МСН и прави определянето на индексите практически безполезно.

Изчисляване

  • Среден обем на еритроцитите (Mean Corpuscular Volume, MCV) = хематокрит/брой на еритроцитите (fl)
  • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) = концентрация на хемоглобина/хематокрит (g/l)
  • Средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH) = концентрация на хемоглобина/брой на еритроцитите (pg)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари