Изследвания и процедури

Еритроцитни индекси: MCV, MCH, MCHC

Синоними: математически еритроцитни показатели

Показания за изчисляване

Анемии.

Принцип на изследването

Изчисленията се основават на определените стойности на концентрацията на хемоглобина, хематокрита и броя на еритроцитите.

N.B. При изчисляване на еритроцитните индекси трябва да се използват само стойности на еритроцитите, получени с помощта на специална апаратура. Допусканата при камерно изброяване неточност се включва при изчислението на MCV и МСН и прави определянето на индексите практически безполезно.

Изчисляване

  • Среден обем на еритроцитите (Mean Corpuscular Volume, MCV) = хематокрит/брой на еритроцитите (fl)
  • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) = концентрация на хемоглобина/хематокрит (g/l)
  • Средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH) = концентрация на хемоглобина/брой на еритроцитите (pg)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари