Изследвания и процедури

Еритроцитни индекси: MCV, MCH, MCHC

Синоними: математически еритроцитни показатели

Показания за изчисляване

Анемии.

Принцип на изследването

Изчисленията се основават на определените стойности на концентрацията на хемоглобина, хематокрита и броя на еритроцитите.

N.B. При изчисляване на еритроцитните индекси трябва да се използват само стойности на еритроцитите, получени с помощта на специална апаратура. Допусканата при камерно изброяване неточност се включва при изчислението на MCV и МСН и прави определянето на индексите практически безполезно.

Изчисляване

  • Среден обем на еритроцитите (Mean Corpuscular Volume, MCV) = хематокрит/брой на еритроцитите (fl)
  • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) = концентрация на хемоглобина/хематокрит (g/l)
  • Средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH) = концентрация на хемоглобина/брой на еритроцитите (pg)

Референтни граници

Възрасти Резултати
MCV
Новородени 95 – 115 fl
Кърмачета 90 – 110 fl
Деца 80 – 95 fl
Жени 79 – 98 fl
Мъже 80 – 100 fl
MCH
Новородени 1.9 – 2.6 mmol/l (30 – 42 g/l)
Кърмачета 1.7 – 2.4 mmol/l (24 – 32 g/l)
Деца 1.5 – 2.0 mmol/l (23 – 33 g/l)
Възрастни 1.6 – 2.2 mmol/l (29 – 30 g/l)
MCHC
Недоносени деца 25.0 – 28.0 mmol/l (340 – 360 g/l)
Новородени 20.0 – 25.0 mmol/l (320 – 340 g/l)
Кърмачета 17.0 – 22.0 mmol/l (290 – 310 g/l)
Деца 19.0 – 24.0 mmol/l (280 – 300 g/l)
Жени 18.6 – 22.3 mmol/l (318 – 352 g/l)
Мъже 19.2 – 23.0 mmol/l (327 – 356 g/l)
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!