Изследвания и процедури

Еритроцитни индекси: MCV, MCH, MCHC

Синоними: математически еритроцитни показатели

Съдържание

 1. Еритроцитни индекси: MCV, MCH, MCHC
 2. Интерпретация на резултатите. Диференциране на хипохромните анемии

Интерпретация на резултатите

 • Нормалните стойности на математическите еритроцитни показатели не изключват наличието на анемия, те нямат диагностична стойност при преценка на вече лекувана анемия
 • Въз основа на стойностите на MCV и МСН анемиите могат да бъдат класифицирани по следния начин:
  • MCV повишен – макроцитна анемия
  • MCV нормален – нормоцитна анемия
  • MCV намален – микроцитна анемия
  • МСН повишен – хиперхромна анемия
  • МСН нормален – нормохромна анемия
  • МСН намален – хипохромна анемия
 • Стойността на МСНС не дава възможност за сигурно диференциране на нормо-, хипо- и хиперхромните анемии, тъй като не се взема предвид обемът на еритроцитите. Пример: МСН и MCV са еднакво намалени. Тъй като МСНС е квотиент от МСН и MCV, стойностите им се запазват непроменени
 • MCV и МСН намалени – микроцитна, хипохромна анемия (недоимък на желязо, таласемия, хронични инфекции, тумори и др.)
 • MCV и МСН повишени – макроцитна, хиперхромна анемия (недоимък на витамин B12 и / или фолиева киселина)
 • MCV слабо намален, евент. на долната граница на референтния обхват, МСН нормален или повишен – наследствена сфероцитоза

Диференциране на хипохромните анемии

Лабораторно изследване Желязонедоимъчна анемия При неоплазми и хронични възпаления Сидероахрестична анемия Таласемия
Концентрация на хемоглобина намалена намалена намалена намалена
MCH намален до нормален намален до нормален намален намален
Серумно желязо намалено намалено повишено нормално до повишено
Трансферин или ЖСК повишен намален до нормален намален до нормален намален до нормален
Серумен феритин намален намален до нормален повишен повишен

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!