Изследвания и процедури

ЦРП (CRP, С-реактивен протеин)

Синоними: ЦРБ (С-реактивен белтък)
На английски език: CRP (C-reactive protein), cardio CRP, hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein), ultra-sensitive CRP

С-реактивният протеин – един от най-чувствителните и ранни индикатори за възпаление, причинено от бактериални инфекции и имунопатологични заболявания, е белтък на острата фаза на възпалението, получил името си заради способността си да встъпва в реакция на преципитация с полизахарид C на пневмококите (един от механизмите на ранна защита на организма от инфекция).

С-реактивният протеин стимулира имунните реакции, в т.ч. фагоцитозата, участва във взаимодействието на Т- и В-лимфоцитите, активира класическата система на комплемента.

С-реактивният протеин се синтезира предимно в хепатоцитите. Синтезът му се инициира от антигени, имунни комплекси, бактерии, гъбички, травма. При прехода към хроничния стадий на заболяването равнището на C-реактивния протеин намалява до пълното му изчезване и отново се увеличава при обостряне на процеса.

Показания за изследване

  • Диагностициране, проследяване динамиката и мониториране ефективността на лечението на бактериални възпалителни процеси, ревматологични заболявания, колагенози, остеити
  • Диференциална диагноза между бактериални и вирусни инфекции
  • Откриване на постоперативни усложнения
N.B. При неусложнени вирусни инфекции най-често няма увеличение на концентрацията на C-реактивния протеин.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари