Изследвания и процедури

ЦРП (CRP, С-реактивен протеин)

Синоними: ЦРБ (С-реактивен белтък)
На английски език: CRP (C-reactive protein), cardio CRP, hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein), ultra-sensitive CRP

С-реактивният протеин – един от най-чувствителните и ранни индикатори за възпаление, причинено от бактериални инфекции и имунопатологични заболявания, е белтък на острата фаза на възпалението, получил името си заради способността си да встъпва в реакция на преципитация с полизахарид C на пневмококите (един от механизмите на ранна защита на организма от инфекция).

С-реактивният протеин стимулира имунните реакции, в т.ч. фагоцитозата, участва във взаимодействието на Т- и В-лимфоцитите, активира класическата система на комплемента.

С-реактивният протеин се синтезира предимно в хепатоцитите. Синтезът му се инициира от антигени, имунни комплекси, бактерии, гъбички, травма. При прехода към хроничния стадий на заболяването равнището на C-реактивния протеин намалява до пълното му изчезване и отново се увеличава при обостряне на процеса.

Показания за изследване

  • Диагностициране, проследяване динамиката и мониториране ефективността на лечението на бактериални възпалителни процеси, ревматологични заболявания, колагенози, остеити
  • Диференциална диагноза между бактериални и вирусни инфекции
  • Откриване на постоперативни усложнения
N.B. При неусложнени вирусни инфекции най-често няма увеличение на концентрацията на C-реактивния протеин.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!