Изследвания и процедури

Адхезивна способност на тромбоцитите

Съдържание

 1. Адхезивна способност на тромбоцитите
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследване

 • Тромбоцитопения;
 • Тромбоцитопатии;

При контакт с повърхност тромбоцитите се прикрепят, като същевременно се разстилат ветрилообразно по нея и увеличават при това своя диаметър. Адхезията изисква разход на енергия и зависи от запазените обменни процеси в тромбоцитите. Относително нарастване на дела на големи и много големи форми се установява при преобладаване на млади тромбоцити с активни обменни процеси в периферната кръв. Тази находка се означава и като "олевяване" на тромбоцитите. Когато делът на старите тромбоцити нарасне или те са увредени от различни фактори, преобладават "неразгънатите" форми.

Биологичен материал

 • цитратна плазма, богата на тромбоцити;

Част от богатата на тромбоцити плазма се нанася върху силиконизирано предметно стъкло. След едночасов престой, плазмата се отстранява. Прикрепените на предметното стъкло тромбоцити се фиксират и оцветяват, след което с помощта на микроскоп се разпределят в следните критерии:

 • Разгънати форми:
  • Гигантски форми /с повърхност над 200 µm²;
  • Големи форми /с диаметър над 10 µm²;
  • Малки форми /с диаметър под 10 µm²;
 • Преходни форми;
 • Неразгънати форми:
  • Паякообразни форми;
  • Кръгли форми;
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!