Изследвания и процедури

Адхезивна способност на тромбоцитите

Съдържание

 1. Адхезивна способност на тромбоцитите
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследване

 • Тромбоцитопения;
 • Тромбоцитопатии;

При контакт с повърхност тромбоцитите се прикрепят, като същевременно се разстилат ветрилообразно по нея и увеличават при това своя диаметър. Адхезията изисква разход на енергия и зависи от запазените обменни процеси в тромбоцитите. Относително нарастване на дела на големи и много големи форми се установява при преобладаване на млади тромбоцити с активни обменни процеси в периферната кръв. Тази находка се означава и като "олевяване" на тромбоцитите. Когато делът на старите тромбоцити нарасне или те са увредени от различни фактори, преобладават "неразгънатите" форми.

Биологичен материал

 • цитратна плазма, богата на тромбоцити;

Част от богатата на тромбоцити плазма се нанася върху силиконизирано предметно стъкло. След едночасов престой, плазмата се отстранява. Прикрепените на предметното стъкло тромбоцити се фиксират и оцветяват, след което с помощта на микроскоп се разпределят в следните критерии:

 • Разгънати форми:
  • Гигантски форми /с повърхност над 200 µm²;
  • Големи форми /с диаметър над 10 µm²;
  • Малки форми /с диаметър под 10 µm²;
 • Преходни форми;
 • Неразгънати форми:
  • Паякообразни форми;
  • Кръгли форми;

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари