Изследвания и процедури

Тимолова проба

На английски език: Thymol reaction

Тимоловата проба е остарял, отживял времето си диагностичен метод, но все още се използва за динамично наблюдение при чернодробни заболявания.

Биологичен материал

  • серум;

Принцип на изследването

Под въздействието на тимола върху серумните белтъци агрегират имуноглобулините и липопротеините с ниска плътност (ЛПНП). Други белтъци (преди всичко албуминът) стабилизират сместа тимол-серум и потискат агрегацията. Поради това образуващата се мътнина, съответно нейният интензитет, зависят преди всичко от съотношението между албумина и гамаглобулините и ЛПНП в серума.

Референтни граници

Кърмачета, деца:  под 3,0 турбидиметрични единици;

Възрастни:

  • референтен обхват: под 2,7 турбидиметрични единици;
  • граничен обхват: 2,7 - 3,2 турбидиметрични единици;

Интерпретация на резултатите

При резултат в референтните граници не може да бъде изключено наличието на диспротеинемия. При патологичен резултат трябва да се мисли за диспротеинемия или за хиперлипопротеинемия.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари