Изследвания и процедури

Алкални фосфатази

На английски език: alkaline phosphatase (ALP, ALKP)

Определение за алкални фосфатази

Алкалните фосфатази (АФ) са ензими, които в алкална среда ин витро разграждат хидролитично фосфатни естери (фосфатазна активност). Освен това те могат да допринасят за пренасянето на фосфатни групи от едно върху друго алкохолно съединение (фосфотрансферазна активност). На това се основава значението на тази група ензими във фосфатната обмяна ин витро.

Алкалните фосфатази са димерни белтъци с молекулна маса от 40 000 до 75 000. За изявяване на ензимната им активност е необходимо наличието на Zn++- и Mg++-йони. Три генни локуса управляват синтезата на изоензимите на алкалните фосфатази.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!