Изследвания и процедури

Потен тест

Показания

Потният тест е първото изследване, което трябва да се извърши при дете с екзокринна панкреасна инсуфициенция поради сравнително високата честота на муковисцидозата.

Принцип на изследването

Тестът се базира на събиране на количеството отделена пот за 24 часа и измерване на концентрацията на хлоридите чрез пилокарпинова електрофореза.

Референтни граници

Стойности на Cl в потта над 60 mmol/l са диагностични за муковисцидоза (кистична фиброза), като са налице при почти 98% от пациентите със заболяването.

Интерпретация на резултатите

Фалшиво позитивни резултати се срещат при гликогеноза тип I, фамилна холестаза, хипотиреоидизъм, екзема и др.

Фалшиво негативен резултат от теста може да се получи, ако пациентът е оточен, ако не е събрано достатъчно количество пот или при възникване на методологична грешка.

Извършването на потен тест при кърмачетата е затруднено.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари