Изследвания и процедури

Урина

Основни положения

Концентрацията на различните вещества в урината, както и количеството на клетките и други частици там зависят от два основни фактора:

  • количеството на веществото, съответно на клетките, които се отделят с урината (чрез гломерулна филтрация, тубулна секреция, освобождаване в резултат на патологични изменения в бъбречната тъкан и отводящите пикочни пътища)
  • количеството на отделяната вода (т.е. от актуалната диуреза)

Определянето на концентрацията на вещества, съответно на броя на клетките и други частици в урината на единица обем, трябва да се съобразява с диурезата. Изследванията в урината имат стойност, когато долавят значителни промени в скоростта на отделяне на дадени вещества или частици. Това важи и за преценката на данните от качествените уринни проби. Чрез тях се установява дали концентрацията на определено вещество в урината е над, или под определена гранична стойност. При увеличена диуреза малки промени в отделянето на вещества или частици могат да бъдат пропуснати. За да бъде независим от количеството на отделената урина, резултатът от дадено изследване трябва да бъде отнесен към екскрецията за единица време. За тази цел често се извършват изследвания в сборна урина за определен срок - най-често 24-часов (диуреза). Стойността на отделените количества вещества, частици, клетки в този случай зависи в най-голяма степен от грижливото спазване на правилата за събиране на урината и от "стабилността" на търсените обекти при дадените условия. В ежедневната практика често се отдава недостатъчно внимание на тези два фактора. По тази причина диагностичните възможности на уринните лабораторни изследвания не се използват напълно.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!