Изследвания и процедури

Урина

Съдържание

 1. Урина
 2. Събиране на урина за качествени реакции, бактериологични изследвания и изследванияна седимента
 3. Получаване на урина за количествено определяне на отделянето на вещества и клетки

Получаване на урина за количествено определяне на отделянето на вещества и клетки

 • Осигуряват се един или повече напълно чисти, изплакнати с дестилирана вода съдове
 • За някои изследвания, например изследването на количеството на отделения цинк, се използват съдове за еднократна употреба или съдове, обработени по специален начин. По принцип те се получават от лабораторията, която ще извърши изследването
 • Преди микцията външните гениталии грижливо се почистват със сапун и обилно се изплакват с вода
 • По време на периода за събиране на урината изследваният приема около 1,5 l неподсладен билков чай, разделени на няколко порции. При големи горещини през лятото това количество може да бъде увеличено, за да се поддържа необходимият обем на диурезата
 • Времето за събиране на урината се определя съобразно провежданото изследване. Указаната продължителност трябва да се взема предвид като ориентировъчна. За точното изчисление на резултатите от изследването е особено важно да се протоколира точната продължителност на периода на събиране на урината и данните да се изпратят в лабораторията
 • Събирането. на урината започва обикновено сутрин между 6 и 8 часа
 • Препоръчва се спазването на следната последователност:
  • изследваният уринира, урината се изхвърля, регистрира се точно времето на уриниране (B1 - начало на периода на събиране)
  • часът на отделяне на последната порция урина, която се влива в съда, също се регистрира (В2 - край на периода на събиране). Часовете на микциите не трябва да бъдат схематично "разпределени". Те се определят от специфичните "нужди" на изследвания. Важно е само точното протоколиране на началото и края на периода на събиране на урината.
 • За част от уринните изследвания сборната урина трябва да бъде стабилизирана. Това се осигурява или чрез предварително поставяне на стабилизиращ разтвор в съда за събиране на урина, или чрез неколкократно коригиране до определено рН. Чрез тези мерки общият обем се променя незначително, в същата степен се разреждат и съдържащите се в урината вещества. В такъв случай се препоръчва:
  • Поставянето на стабилизатор, съответно коригирането на рН да се извършва преди определянето на точния обем на събраната урина.
  • В никакъв случай не трябва да се изважда обемът на прибавения стабилизатор при изчислението на резултата от крайния обем на събраната урина.
 • Обемът на събраната урина се измерва с помощта на мерителен цилиндър, не се разрешава измерване с други градуирани съдове.
 • Порция урина за изследване се изпраща в лабораторията само след като цялото събрано количество е било поставено в общ съд и е било грижливо разбъркано.
 • При амбулаторно събиране на урина по-добре е изследваният сам да донесе цялото количество урина в лабораторията, за да се осигури правилното измерване на обема на урината, както и да се отдели предварителна проба за количествени анализи.

Пример: Определяне на количеството на отделената глюкоза. Болният е уринирал в 6,30 часа, отделената урина е изхвърлена, регистрирано е времето (B1) на началото на периода на събиране. Всички събрани количества се вливат в общ съд, който предварително е зареден с 5 ml разтвор на тимол в изопропанол (100 g тимол на 1 l изопропанол) за стабилизиране. През деня изследваният приема 1,5 l чай (неподсладен). В 5,00 часа на следващия ден изследваният уринира, тази урина се прибавя в съда и времето (В2) се протоколира.

Следва подготвяне на сборната урина за количествено изследване:

 • грижливо размесване на цялото количество в общ съд
 • измерване на обема с мерителен цилиндър
 • вземане на представителна проба за определяне на количеството съдържаща се глюкоза
 • изхвърляне на останалата урина

В лабораторията се изпращат:

 • проба от събраната урина (представителна проба)
 • данни за времето на събиране: В2 - B1 = 22 часа и 30 минути
 • данни за измерения обем събрана сборна урина: например 1230 ml
Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!