Изследвания и процедури

Урина

Съдържание

 1. Урина
 2. Събиране на урина за качествени реакции, бактериологични изследвания и изследванияна седимента
 3. Получаване на урина за количествено определяне на отделянето на вещества и клетки

Събиране на урина за качествени реакции, бактериологични изследвания и изследванияна седимента

 • Трябва да се подготвят добре почистени, изплакнати с дестилирана вода съдове за събиране на урината
 • Трябва да бъдат подготвени стерилни съдове за получаване и изпращане на урина за бактериологични изследвания
 • Преди микцията външните гениталии трябва да бъдат почистени със сапун и обилно изплакнати с вода
 • За изследване се взема урина от средната порция на микцията
 • При възможност трябва да се използва за изследване първата сутрешна урина, отделена, след като 12 часа изследваният не е приемал течности. По този начин се осигуряват условия за събиране на диурезата, близки до стандартните, и нараства надеждността на получените резултати
 • В случаите, когато се предвижда изследване на седимента или изброяване на клетките в урината, към гореизброеното трябва да се има предвид и следното:
  • Препоръчва се жените да въвеждат преди микцията вагинален тампон, за да се избегне замърсяване на урината с вагинален секрет
  • Незабавно да се изследва рН на прясната урина от средната порция (средната струя). В случай че стойността му е над 7, на капки да се прибавят 0,5 mol/l оцетна киселина, докато се достигне рН между 5 и 7 (контрол с индикаторни хартийки). В противен случай наличните клетки в урината ще се разрушат за няколко минути. При изследването на седимента или изброяването на клетките в урината при алкално рН се получават фалшиво отрицателни резултати
 • Урината трябва да бъде изследвана най-късно един час след отделянето и. До тогава концентрацията на повечето от уринните параметри не се променя. За отделни, специални изследвания трябва да се спазват характерни изисквания, които са посочени в съответните текстове.
Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!