Изследвания и процедури

Изброяване на клетките в уринния седимент

Съдържание

  1. Изброяване на клетките в уринния седимент
  2. Референтни стойности
  3. Интерпретация на резултатите

Показания за изброяване на клетките в уринния седимент

  • Бъбречни заболявания
  • Заболявания на пикочните пътища
  • Контрол на лечение с антикоагуланти
  • Проверка на видими отклонения, установени при изследване на седимента
  • Откриване на хемоглобин в урината

Подготовка за изследването и биологичен материал

За да се осигурят условия за получаване на възпроизводими резултати от изследването, се препоръчва следното:

  • От вечерта на деня преди изследването болният да не приема повече течности.
  • В деня на изследването се събира урина - средна порция от първата сутрешна микция. Преди това външните гениталии трябва да бъдат почистени грижливо с вода и сапун. Препоръчва се жените да използуват вагинален тампон преди микцията.

Принцип на изследването

Намиращите се в урината еритроцити и левкоцити се изброяват под микроскоп с помощта на съответна броителна камера. В случая това е полуколичествено изследване, доколкото се използува спонтанна, а не сборна урина.

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!