Изследвания и процедури

Ендогенен креатининов клирънс

Показания за изследване на ендогенния креатининов клирънс:

 • съмнение за налична бъбречна недостатъчност въпреки нормалните или леко повишени стойности на серумния креатинин, преди всичко при ранната диагноза на заболявания, водещи до хронично увреждане на бъбречната функция:
  • хронични бъбречни заболявания
  • хипертония
  • захарен диабет
  • подагра
N.B. Изследването не е показано при:
 • провеждани в момента инфузии
 • състояния след оперативни намеси
 • хипергликемия и кетоацидоза
 • лечение с медикаменти, които интерферират при определянето на креатинина (аскорбинова киселина, барбитурати и др.)

Ендогенно образуваният креатинин се филтрира през гломерулите, не се подлага на обратна резорбция в тубулите и при нормална или малко повишена плазмена концентрация практически не се секретира през тубулите. Поради това креатининовият клирънс е подходящ за извършване на преценка на скоростта на гломерулната филтрация. При бъбречна недостатъчност, когато концентрацията на креатинина в кръвната плазма надвиши 180 μmol/l, ce включва значителна тубулна секреция. В тези случаи изчисленият креатининов клирънс показва фалшиво повишени стойности за скоростта на гломерулната филтрация. Изследването на креатининовия клирънс е подходящо за откриване на леки форми на бъбречна недостатьчност, докато стойностите на креатинина в плазмата са все още в референтните граници или са умерено повишени. При подчертано патологични концентрации на креатинина в серума определянето на креатининовия клирънс е излишно, то води до прекалено "оптимистична" преценка на гломерулната филтрация.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!