Изследвания и процедури

Електрофоретично разделяне на серумните белтъци

На английски език: serum protein electrophoresis (SPEP)

Показания за електрофоретично разделяне на серумните белтъци

 • Възпалителни процеси
 • Бъбречни заболявания с протеинурия
 • Предразположение към инфекции
 • Чернодробни заболявания
 • Анемии
 • Малабсорбционни синдроми
 • Ревматични заболявания
 • Злокачествени тумори
 • Заболявания с моноклонални и биклонални повишавания нивото на имуноглобулините (плазмоцитом, макроглобулинемия на Валденстрьом)
 • Изясняване на етиологично неуточнени промени в концентрацията на серумните белтъци
 • Изясняване на причината за увеличената СУЕ

Биологичен материал

 • серум;

Съхраняване:

Стайна температура 3 дни
+4 градуса 1 седмица
-20 градуса 3 месеца

Принцип на изследването

Около 1 – 2 микролитра серум се нанасят върху напоена с буфер (рН = 9.0) целулозоацетатна фолия. Извършва се разделяне на белтъчните фракции в електрично поле. При рН 9.0 всички плазмени белтъци са заредени отрицателно и се движат към анода. Белтъчните фракции се оцветяват с помощта на багрилото амидово черно. Количествена преценка се извършва чрез измерване на интензитета на оцветените ивици на електрофореграмата. Необходимо е също така визуално преценяване на електрофоретичната находка от опитен „оценител“ за откриване на атипични „картини“.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!