Изследвания и процедури

Амониеви йони

На английски език: Ammonium ion, NH4+, Ammonia nitrogen level

Показания за изследване на амониевите йони

  • преценка на възможностите на бъбреците за регулиране на алкално-киселинното състояние

Биологичен материал: 24-часова урина (диуреза). Преди началото на събиране на урината в съда се поставят 5 ml тимолов разтвор като консервиращо средство.

Принцип на определяне на амониевите йони: при наличието на натриев пентацианонитрозилферат амониевите йони се свързват с фенол и натриев хипохлорит с образуване на синьо индофенолово производно, чиято концентрация може да бъде определена фотометрично.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари