Изследвания и процедури

Алфа1-антитрипсин

На английски език: Alpha 1-antitrypsin, α1-antitrypsin (A1AT)

Показания за изследване на алфа1-антитрипсин:

  • При диференциална диагноза на неонаталната и ювенилната жълтеница
  • В диагностиката на белодробния емфизем в детската и юношеската възраст

Алфа1-антитрипсинът е гликопротеин с молекулна маса 54 000. Представлява значителна част от електрофоретично определената алфа1-глобулинова фракция. Образува се в хепатоцитите. Алфа1-антитрипсинът е изграден от една полипептидна верига и три олигозахаридни вериги. Има няколко генетично определени варианта на алфа1-антитрипсин. Функцията на алфа1-антитрипсина се заключава в потискане на всички така наречени серинови протеази /трипсин, химотрипсин, еластаза, колагеназа, бактериални протеази и други/. Свързаният алфа1-антитрипсин подобно на албумина се разпределя между вътресъдовото и интерстициалното пространство. Концентрацията му в серума се повишава при възпалителни процеси. Спада към групата на острофазовите белтъци.

Принцип на изследването: най-често определянето на концентрацията на алфа1-антитрипсина се извършва чрез радиална имунодифузия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!