Изследвания и процедури

Алфа1-антитрипсин

На английски език: Alpha 1-antitrypsin, α1-antitrypsin (A1AT)

Показания за изследване на алфа1-антитрипсин:

  • При диференциална диагноза на неонаталната и ювенилната жълтеница
  • В диагностиката на белодробния емфизем в детската и юношеската възраст

Алфа1-антитрипсинът е гликопротеин с молекулна маса 54 000. Представлява значителна част от електрофоретично определената алфа1-глобулинова фракция. Образува се в хепатоцитите. Алфа1-антитрипсинът е изграден от една полипептидна верига и три олигозахаридни вериги. Има няколко генетично определени варианта на алфа1-антитрипсин. Функцията на алфа1-антитрипсина се заключава в потискане на всички така наречени серинови протеази /трипсин, химотрипсин, еластаза, колагеназа, бактериални протеази и други/. Свързаният алфа1-антитрипсин подобно на албумина се разпределя между вътресъдовото и интерстициалното пространство. Концентрацията му в серума се повишава при възпалителни процеси. Спада към групата на острофазовите белтъци.

Принцип на изследването: най-често определянето на концентрацията на алфа1-антитрипсина се извършва чрез радиална имунодифузия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари