Изследвания и процедури

Определяне на делтааминолевулинова киселина (ДАЛК)

На английски език: δ-aminolevulinic acid (δ-ALA, 5-aminolevulinic acid)

Съдържание

  1. Определяне на делтааминолевулинова киселина (ДАЛК)
  2. Референтни граници
  3. Интерпретация на резултатите

Показания

  • Порфирии
  • Отравяне с олово или други тежки метали

Биологичен материал

24-часова сборна урина (диуреза).

Съхранение: в хладилник – максимално до 3 дни; при дълбоко замразяване (при -20°С) – 1 месец.

N.B. По време и в края на периода на събиране на урината се проверява нейното рН и когато то е извън 4 – 6, се коригира, за да влезе в тези граници.

Принцип на изследването

С помощта на йонообменни смоли се отделя ДАЛК от порфобилиногена, след което количеството ѝ се определя фотометрично.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!