Изследвания и процедури

Имуноелектрофореза

На английски език: Immunoelectrophoresis

Показания за провеждане на имуноелектрофореза:

  • клинични данни за наличие на плазмоцитом, макроглобулинемия на Валденстрьом или болест на тежките вериги; изясняване на етиологично неизяснено рязко увеличаване на СУЕ
  • изясняване на допълнителни градиенти в електрофореграмата

Имуноелектрофорезата е качествено изследване за откриване на парапротеини (моноклонални имуноглобулини, белтъци на Бенс-Джоунс, свободни тежки вериги) в серума и урината.

Биологичен материал

  • серум, урина (която преди изследването в много случаи трябва да бъде концентрирана чрез ултрафилтрация);

Принцип на изследването

След електрофоретичното разделяне на серумните (уринните белтъци в агаров гел се провежда имунодифузия спрямо антисерум, съдържащ антитела срещу един или повече белтъци. Възникналите преципитати антиген-антитяло се съпоставят с тези, получени при използване на нормален серум, по отношение на своя размер, интензитет, форма и разположение.

Интерпретация на резултатите

В зависимост от използуваните антисеруми могат да бъдат изяснени причините за диспротеинемията или наличието на парапротеини - поли- или моноклонални имуноглобулини, белтъци на Бенс-Джоунс, тежки вериги или разпадни продукти на имуноглобулини.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари