Изследвания и процедури

Изследвания в кардиологията

Ход на кардиологичното изследване

Анамнеза

Клиничен преглед

 • Инспекция
 • Палпация на прекордиалната област и на пупса

Пет качества на пулса имат важно значение:

 • Фреквенция (честота): frequens - rarus
 • Ритмичност: regularis - irregularis
  • респираторна аритмия
  • екстрасистолия
  • абсолютна аритмия
 • Твърдост:
  • durus (високо систолно налягане)
  • mollis (ниско систолно налягане)
 •  Амплитуда на налягането (големина на пулса):
  • magnus (altus)
  • parvus
 • Целеритет (скоростта, с която протича пулсовата вълна - стръмност на пулса):
  • celer
  • tardus

При висока пулсова честота и нормално кръвно налягане пулсът обикновено е celer и altus, при обемен дефицит е само celer, но не и altus. При аортна инсуфициенция и нормална честота на пулса е celer и altus (вследствие високата амплитуда на кръвното налягане).

 • Перкусията на сърцето включва: определяне на чернодробното притъпление; с приближение то може да бъде пренесено върху лявата страна.
  • Определяне на релативното сърдечно притъпление посредством перкусия отвън навътре.
  • Определяне на абсолютното сърдечно притъпление посредством перкусия отвътре (стерналната област) навън.

Наличието на силно изразено затлъстяване и емфизем може да направи перкусията невъзможна. По принцип сърдечната перкусия е неточна.

 • Сърдечна аускултация: недостатъците на ухото пред фонокардиографията са: ухото възприема лошо ниските честоти (особено неблагоприятно при нискочестотните митрални шумове). Ухото не е в състояние да ориентира шума във времето (например не е възможно със сигурност да бъде установен тонът на отваряне на митралната клапа).

Предимствата на ухото са: насочване към същественото (мелодия на порока) нарушение. Едновременно регистриране на всички честоти. Като изключим пороците на пулмоналната клапа всички останали се чуват най-добре след максимален експириум.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари