Изследвания и процедури

Изследвания в кардиологията

Неинвазивни апаратни методи на изследване

 • Измерване на кръвното налягане, дълговременно измерване на кръвното налягане
 • Електрокардиография
  • При покой
  • След натоварване (ергометрия). Основни показания за това изследване са:
   • Коронарна болест на сърцето (диагностиката включва и определяне диапазона на натоварване, т.е. на физическия капацитет)
   • Ритъмни нарушения (поведението им при натоварване)
   • Контрол на поведението на кръвното налягане
   • Преценка на способността за физическо натоварване (на физическия капацитет)
  • Holler EKG, с основни показания: ритьмни нарушения, ИБС
 • Фонокардиография: тя позволява подреждане и документиране на сърдечните тонове и шумове във времето.
 • Механокардиография
  • Апекскардиограма: регистрира нискочестотните колебания на удара на сърдечния връх; диагностично е от второстепенно значение
  • Крива на каротидния пулс: има значение при диагностицирането на аортни пороци:
   •  "Форма като гребен на петел" при аортна стеноза
   • Изравняване / повдигане на инцизурата в низходящото (катакротното) рамо при аортна инсуфициенция
   • Наличие на два върха при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (НОСМ)
 • Ехокардиография:
  • Едноразмерен способ "time motion"
  • Двуразмерна секторна ехография анатомия + функция на сърцето
  • Цветна (Doppler) ехокардиография: освен морфологичната преценка на сърцето и клапите цветната Doppler - техника доставя и допълнителна информация като:
   • Измерване градиента на налягането при стеноза
   • Преценка на рефлуксни токове при клапна инсуфициенция
   • Преценяване на шънтови токове при дефекти на септума
 • Рентгенова диагностика:
  • Рентгенография на сърцето в две равнини: posterioranterior и в лежащо ляво странично положение. За да може да бъде разграничен хранопроводът от лявата камера, това изследване се комбинира с даването на контрастна каша. 
  • Евентуално, допълваща изследването скопия
 • Компютърна томография (КАТ)
 • Ядрено-магнитен резонанс (NMR): ЯМР за преценка (на анатомията и функцията на сърцето)
 • Радиоизотопни методи на изследване:
  • Миокардна перфузионна сцинтиграфия с 201 Thallium. Типични белези са:
   • Отлагане на радиоактивния елемент във функционално годния миокард
   • Преходно понижено отлагане в исхемичните миокардни участъци (например в рамките на ергометричното натоварване)
   • Необратима липса на отлагане в некротизиралите и ръбцови зони на миокарда 
  • Сцинтиграфия на сърдечните кухини (радионуклидна вентрикулография) с  99mTechnetium - албумин за определяне на:
   • Регионални функционални смущения на камерната стена
   • Теледиастолен камерен обем
   • Камерна фракция на изтласкване
  • Антимиозинова сцинтиграфия: при диагностиката на миокардния инфаркт и миокардита
  • Позитронно-емисионна томография (PET):  позволява преценка на миокардния метаболизъм посредством пригодени за целта трасиращи субстанции, които спомагат за разграничаване на нормалната, исхемичната и ръбцовата тъкан.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари