Изследвания и процедури

Йонофореза с пилокарпин

Показание за изследването

  • муковисцидоза

С названието йонофореза се означава въвеждането на медикаменти в йонизирана форма с помощта на прав ток в организма. Въведеният по този начин пилокарпин (парасимпатикомиметмчно терциерно амониево съединение) причинява локална хиперемия в кожата, повишаване на потната секреция и промяна в състава на потта (нарастване на концентрацията на електролити). Болните от муковисцидоза отделят пот с повишена концентрация за натриеви и хлоридни йони, а част от болните - и на калиеви йони.

Подготовка за изследването

Кръг филтърна хартня с диаметър 55 mm (например Filtrak 388) се сгъва двукратно с помощта на чиста пинцета и се поставя в чиста епруветка с шлифована запушалка. На аналитична везна се претегля епруветката заедно с филтърната хартия.

Принцип на изследването

Количеството на отделената пот се определя като средната стойност от две измервания с аналитичната везна. В случай че не е отделено или попито върху хартията мирималното количество от 0,1 g, на следващия ден йонофорезата трябва да се повтаря. Разтворените в потта вещества се екстрахират от хартийката с разтвор на пропанол (10 %). След това се определя съдържанието на натрий, евентуално и на хлорид в елюата.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!