Изследвания и процедури

Количествено определяне на глюкоза в урината

Съдържание

  1. Количествено определяне на глюкоза в урината
  2. Референтни граници. Интерпретация на резултатите

Показания за количествено определяне на глюкоза в урината

  • Захарен диабет

Биологичен материал

  • Сборна урина

Оправдано е събирането на урината в няколко порции през денонощието в зависимост от приложението на инсулин. Възможно е и изследването на 24-часова сборна урина (диуреза). Във всеки случай за намаляване на замърсяването с бактерии, съответно за намаляване на бактериалния растеж, се препоръчва прилагането на консервант. Най-често се въвеждат предварително 5 ml разтвор на тимол (100 g тимол в 1 l изопропанол) в съда, в който ще се събира урината.

Принцип на изследването

Определянето става поляриметрично или с методи, използвани за определяне на глюкоза в кръвта.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари