Изследвания и процедури

Глюкоза в урината (глюкозурия)

На английски език: glycosuria, glucosuria

Повишено отделяне на глюкоза в урината има при:

  • концентрация в кръвта, по-голяма от тубулния транспортен максимум
  • намален бъбречен праг поради вроден дефект или потиснат транспортен механизъм (недоимък на кислород, отравяне с цианиди, преохлаждане, ацидоза, приложение на флоризин).

Глюкозата се филтрира в гломерулите, като в първичната урина концентрацията ѝ е същата както в кръвната плазма. В случай че тази концентрация не надвишава 12 mmol/l, бъбреците са в състояние напълно да резорбират обратно филтрираното количество. Това се осигурява чрез активен транспорт в проксималните тубули.

В урината нормално се отделя незначително количество от глюкозата, филтрирана през гломерулите – около 1 mmol/l или по-малко. Това количество не се означава като глюкозурия. Методите за откриване на глюкоза в урината са пригодени така, че до около 2 mmol/l дават отрицателен резултат.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!