Изследвания и процедури

Хемоглобин в урината

Показания за изследване

  • Бъбречни заболявания;
  • Заболявания на пикочните пътища;
  • Хеморагични диатези;
  • Странични реакции при кръвопреливане;
  • Интоксикации;
  • Инфекции;
  • Хемолитични анемии;

Биологичен материал

  • прясна урина от средната порция;

Когато при вътресъдова хемолиза бъде превишен капацитетът на хаптоглобина, в кръвната плазма се появява свободен хемоглобин (предимно под формата на алфа-бетадимери). Той се филтрира през гломерулите, практически не се резорбира в тубулите и се отделя с урината. Развива се хемоглобинурия. При хематурия (отделяне на еритроцити в урината) също може да се установи хемоглобинурия, ако преди извършване на изследването част от еритроцитите в урината са се хемолизирали.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!