Изследвания и процедури

Тромбиново време

На английски език: Thrombin time (TT)

Показания за изследване:

  • повишена фибринолиза, консумативна коагулопатия
  • контрол на фибринолитично лечение
  • контрол при лечение с директни антикоагуланти (само при определени условия)

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити

Принцип на изследването

Към цитратна плазма се добавят тромбин и Са++ йони. Измерва се времето до образуване на съсирек. Това време е удължено, когато тромбиновото действие е блокирано от активиран антитромбин III (плюс хепарин) или поради наличието на фибриноразградни продукти е потиснато превръщането на фибриновите мономери в стабилен фибрин. Само силно намалената концентрация на фибриногена оказва влияние върху продължителността на тромбиновото време.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари