Изследвания и процедури

Аминопептидази

На английски език: Aminopeptidase (Alanine, Arginyl, Aspartyl, Cystinyl, Leucyl, Glutamyl, Methionyl)

Аминопептидази - въведение

Аминопептидазите спадат към групата на екзопептидазите. Участвуват заедно с други пептидази в разграждането на собствените белтъци на клетката до аминокиселини в рамките на клетъчната белтъчна обмяна. В лабораторната диагностика е навлязло определянето на два ензима от тази група.

 

  • Левцинаминопептидаза (ЛАП)

Активността на този ензим се определя чрез използуване на L-левцинхидразид при рН 10,5. ЛАП се намира навсякъде в цитоплазмата и преминава в извънклетъчното пространство при увреждане на пермеабилитета на клетъчната мембрана. Органи с най-висока активност на този ензим са черният дроб, тънкото черво, сърцето, панкреасът, слезката и лимфоцитите. Доколкото съдържанието на ЛАП в черния дроб многократно надвишава това в другите органи, повишената активност в серума със значителна вероятност насочва към чернодробно заболяване.

 

  • Аланинаминопептидаза (ААП)

Този ензим се определя с помощта на D, L-аланинхидразид като субстрат.Ползуват се и други субстрати. ААП и ЛАП имат малка субстратна специфичност.Синоними на ААП са ариламинопептидаза и левцинариламидаза. Последното название, което понякога се представя със съкращението ЛАП, е предпоставка за объркване с описаната по-горе левцинаминопептидаза. Решаващо значение за диференциране на двете аминопептидази има стойността на рН, използвана при определяне на тяхната активност - съответно 7 за ААП и 10 за ЛАП.

ААП е ензим, свързан с клетъчните мембрани. Най-висока е неговата активност в клетките на проксималните бъбречни тубули и чревната лигавица, в хепатоцитите, в епителните клетки на жлъчните пътища и в панкреасните клетки. Ензимните форми, които изхождат от бъбречна, чернодробна и панкреасна тъкан, се различават по своята въглехидратна съставка. Отнася се за мултиплени форми, а не за изоензими.

В диагностичния процес значение има повишената активност на ААП в кръвната плазма при холестатични заболявания (увреждане на клетъчни мембрани и повишена синтеза) и в урината при бъбречни заболявания (отхвърляне на присаден бъбрек, хронични пиелонефрити).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари