Изследвания и процедури

Алфа-амилаза

На английски език: alpha-amylase

Ензимът алфа-амилаза разцепва алфа-1,4-гликозидните връзки на скорбялата. В резултат се получават разградни продукти, съдържащи различен брой глюкозни молекули. Алфа-амилазата е смилателен ензим, който се отделя от слюнчените жлези и панкреаса в храносмилателния път. В серума на здрави хора може да бъде установена амилазна активност, като около 60% от нея е за сметка на слюнчената, а 40% – на панкреасната алфа-амилаза. Нормално това се дължи на естественото разграждане на клетки в слюнчените жлези и панкреаса с изливане на ензима в извънклетъчната течност. При заболявания на слюнчените жлези и панкреаса, поради нарушения пермеабилитет на клетъчните мембрани и некрозите на клетки, в извънклетъчната течност се изливат в голямо количество амилази и други хидролитични ензими. Поради ниската си молекулна маса амилазната молекула лесно се филтрира през гломерула и се отделя в урината. С това се обяснява много краткият период на полуживот на алфа-амилазата в серума – от 3 до 6 часа. Поради това при изследване на серума могат да бъдат пропуснати краткотрайни покачвания в амилазната активност, като с по-голяма сигурност те могат да бъдат установени чрез изследване на сборна урина. Интерес представлява макроамилаземията. В случая се отнася за образуване на комплекси чрез свързване на амилазата с циркулиращ в кръвната плазма имуноглобулин А. Тези комплекси не могат да се филтрират през гломерулите, в резултат на което амилазната активност нараства до привидно патологични стойности. Тази находка може да бъде разграничена от действително повишение, причинено от болестен процес, по ниските стойности на амилазата в урината. Подобно действие върху амилазната активност в кръвната плазма имат и бъбречните заболявания с намалена гломерулна филтрация. В този случай също се установяват привидно повишени стойности, които се дължат само на намаленото отделяне в урината. Те обаче никога не достигат до рязко повишените стойности, които може да бъдат наблюдавани при макроамилаземията. Алфа-амилазата се изследва както в серума (кръвта), така и в урината.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари