Изследвания и процедури

Алфа-амилаза

На английски език: alpha-amylase

Ензимът алфа-амилаза разцепва алфа-1,4-гликозидните връзки на скорбялата. В резултат се получават разградни продукти, съдържащи различен брой глюкозни молекули. Алфа-амилазата е смилателен ензим, който се отделя от слюнчените жлези и панкреаса в храносмилателния път. В серума на здрави хора може да бъде установена амилазна активност, като около 60% от нея е за сметка на слюнчената, а 40% – на панкреасната алфа-амилаза. Нормално това се дължи на естественото разграждане на клетки в слюнчените жлези и панкреаса с изливане на ензима в извънклетъчната течност. При заболявания на слюнчените жлези и панкреаса, поради нарушения пермеабилитет на клетъчните мембрани и некрозите на клетки, в извънклетъчната течност се изливат в голямо количество амилази и други хидролитични ензими. Поради ниската си молекулна маса амилазната молекула лесно се филтрира през гломерула и се отделя в урината. С това се обяснява много краткият период на полуживот на алфа-амилазата в серума – от 3 до 6 часа. Поради това при изследване на серума могат да бъдат пропуснати краткотрайни покачвания в амилазната активност, като с по-голяма сигурност те могат да бъдат установени чрез изследване на сборна урина. Интерес представлява макроамилаземията. В случая се отнася за образуване на комплекси чрез свързване на амилазата с циркулиращ в кръвната плазма имуноглобулин А. Тези комплекси не могат да се филтрират през гломерулите, в резултат на което амилазната активност нараства до привидно патологични стойности. Тази находка може да бъде разграничена от действително повишение, причинено от болестен процес, по ниските стойности на амилазата в урината. Подобно действие върху амилазната активност в кръвната плазма имат и бъбречните заболявания с намалена гломерулна филтрация. В този случай също се установяват привидно повишени стойности, които се дължат само на намаленото отделяне в урината. Те обаче никога не достигат до рязко повишените стойности, които може да бъдат наблюдавани при макроамилаземията. Алфа-амилазата се изследва както в серума (кръвта), така и в урината.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!