Изследвания и процедури

Албумин в гръбначно-мозъчната течност

Съдържание

  1. Албумин в гръбначно-мозъчната течност
  2. Референтни стойности и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на албумин в гръбначно-мозъчната течност

  • Нарушения на кръвно-ликворната бариера

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция (максимално съхранение в хладилник до 2 месеца); успоредно се изследва и кръвният серум.

Принцип на изследването

Успоредно се определя концентрацията на албумина в ликвора и в серума на изследвания. Трябва да се използва само метод, изграден на принципа на имунологичните реакции, а не на свързването на багрило, тъй като втората група методи при ниска концентрация на албумина дават погрешни резултати.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!