Изследвания и процедури

Албумин в гръбначно-мозъчната течност

Съдържание

  1. Албумин в гръбначно-мозъчната течност
  2. Референтни стойности и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на албумин в гръбначно-мозъчната течност

  • Нарушения на кръвно-ликворната бариера

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция (максимално съхранение в хладилник до 2 месеца); успоредно се изследва и кръвният серум.

Принцип на изследването

Успоредно се определя концентрацията на албумина в ликвора и в серума на изследвания. Трябва да се използва само метод, изграден на принципа на имунологичните реакции, а не на свързването на багрило, тъй като втората група методи при ниска концентрация на албумина дават погрешни резултати.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари