Изследвания и процедури

Имуноглобулин G в гръбначно-мозъчната течност

Съдържание

  1. Имуноглобулин G в гръбначно-мозъчната течност
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за определяне на имуноглобулин G в гръбначно-мозъчната течност

  • Възпалителни процеси, засягащи централната нервна система (ЦНС)
  • Диференциране на нарушения на кръвно-ликворната бариера
  • Заболявания на централната нервна система (ЦНС) с имунни реакции

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция (максимално съхраняване в хладилник до 2 месеца), успоредно се изследва и кръвният серум.

Принцип на изследването

Изследването се провежда с имунохимичен метод - радиална имунодифузия, нефелометрия или турбидиметрия. При едновременно определяне на концентрацията на IgG в серума и ликвора може да бъде преценено количеството на образувания интратекално IgG. Това позволява да бъде различена повишената секреция на IgG от повишената филтрация поради нарушена функция на кръвно-ликворната бариера.

N.B. Дял на интратекалния IgG = IgG в ликвор (g/l) . албумин в серум (g/l) / IgG в серум (g/l) . албумин в в ликвор (g/l)

Референтни граници

Категория Референтен обхват Граничен обхват
Кърмачета 3,0 - 15,0 mg/l 15,1 - 16,6 mg/l
Деца до 7 години 4,0 - 15,0 mg/l 3,3 - 3,9; 15,1 - 18,0 mg/l
Деца до 14 години 6,0 - 19,0 mg/l 5,0 - 5,9; 22,1 - 23,0 mg/l
Юноши и девойки до 17 години 6,0 - 22,0 mg/l 5,0 - 5,9; 22,1 - 23,5 mg/l
Възрастни 10,0 - 23,5 mg/l 8,0 - 9,9; 23,6 - 29,0 mg/l
Съотношение серум: ликвор за
IgG при възрастни
от 280:1 до 860:1  
Дял на интратекално образувания
IgG у възрастни
0,2 - 0,7  
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!