Изследвания и процедури

Електрофоретично разделяне на ликворните белтъци

Съдържание

  1. Електрофоретично разделяне на ликворните белтъци
  2. Интерпретация на резултатите

Показания за електрофоретично разделяне на ликворните белтъци:

  • Нарушения в кръвно-ликворната бариера
  • Заболявания, придружавани от имунни реакции

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция. Използва се същата порция, в която е определено количеството на белтъка (съхранявана в хладилник до 6 дни). Успоредно се изследва и кръвният серум. Ликворът се центрофугира. За изследването се използува надстоящата течност. Преди електрофоретичното разделяне белтъкът се концентрира чрез ултрафилтрация. За оцветяване на електрофореграмата се използува амидошварц. С помощта на дензитометър се определят относителните дялове на ликворните белтъци. Същевременно се осигурява и електрофоретично изследване на серума на същия болен.

Референтни граници

Фракция Деца Възрастни
Преалбумин 0,05 - 0,11 0,03 - 0,09
Албумин 0,53 - 0,69 0,53 - 0,69
Алфа1-глобулини 0,02 - 0,08 0,02 - 0,06
Алфа2-глобулини 0,02 - 0,07 0,03 - 0,07
Бета1-глобулини 0,06 - 0,13 0,06 - 0,12
Бета2-глобулини (тауфракция) 0,02 - 0,07 0,03 - 0,09
Гама-глобулини 0,05 - 0,13 0,06 - 0,13

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари