Изследвания и процедури

Цел и планиране на диагностични мерки при заболявания на щитовидната жлеза

Показания за изследванията

При съмнение за наличен хипертиреоидизъм

  • определяне на концентрацията на Т4:

При повишена концентрация на Т4 и съмнение за екстратиреоидно нарушение на свързващия капацитет - определяне на свободния капацитет за свързване на тиреоидни хормони в серума;

При нормална концентрация на Т4 и сериозно подозрение за хипертиреоидизъм - определяне на концентрацията на Тз;

За изясняване на наличен хипотиреоидизъм

  • определяне на концентрацията на Т4:

При намалена концентрация на Т4 и подозрение за екстратиреоидно нарушение на свързващия капацитет - определяне на свободния капацитет за свързване на тиреоидни хормони в серума

Когато резултатите от тези изследвания подкрепят данните за хипотиреоидизъм или въз основа на нормални резултати могат да бъдат отхвърлени, е възможно чрез определяне на ТСХ да бъде установено наличието на хипотиреоидизъм, който не се характеризира с ниско ниво на Т4  или вече установеният хипотиреоидизъм да бъде диференциран като първичен или вторичен.

N.B. За пресяваща диагностика на вроден хипотиреоидизъм е подходящо само определянето на ТСХ. Диагностичните чувствителност и специфичност на определянето на Т4 не са достатъчни за тази цел.
N.B. За диагностика на xuпo- u хипертиреоидни заболявания на щитовидната жлеза, които не могат да бъдат потвърдени, съответно отхвърлени чрез изброените изследвания, трябва да бъдат приложени тестът с ТОХ, както и определенето на концентрацията на свободните хормони (СТ3 и CT4), тироксиносвързващия глобулин (ТСГ), обратния Тз и тиреоглобулина.
N.B. За диагностиката на тиреотоксикозата се използва и показател, който дава сведения относно концентрацията на свободните, несвързани с белтък хормони (FT3, FT4).

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!