Изследвания и процедури

Ретракция на съсирека

Съдържание

Показание за изследване

  • Тромбоцитопатия;

Тромбоцитите съдържат контрактилен белтък - тромбастенин (тромбоцитен фактор VIII), който осигурява ретракцията на съсирека. В хода на ретракцията се изразходва енергия (АТФ) и осъществяването ѝ зависи от наличието на достатъчно количество функционално годни тромбоцити.

N.B. Основание за провеждане на изследването е наличието на нормален брой тромбоцити в кръвта на изследвания.

Биологичен материал

  • цитратна плазма, богата на тромбоцити

Чрез прибавянето на Са++ йони и тромбин към богатата на тромбоцити плазма се отключва съсирване. След приключване на съсирването настъпва ретракция на съсирека. Отделя се серум. Отделеното в продължение на един час количество серум се измерва и се съпоставя обемът му спрямо общия обем.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари