Изследвания и процедури

Брой на тромбоцитите

Показания за определяне брой на тромбоцитите:

  • Хеморагични диатези
  • Консумативна коагулопатия
  • Хемолитично-уремичен синдром
  • Динамичен контрол при лечение, в резултат на което може да бъде увредена тромбоцитопоезата (цитостатици, облъчване и други)

Биологичен материал

  • капилярна кръв или кръв, взета с EDTA. Вземането на кръв трябва да стане особено внимателно. Погрешни резултати се получават най-често поради неправилно вземане на кръв. Ако кръвта е капилярна, първата образувана капка се използва за изброяване. При получаване на кръв с антикоагулант EDTA преди венепункцията ръката може да се пристяга най-много в продължение на 3 минути. Първите капки, които изтичат от иглата, се отстраняват. Последващите капки се оставят да текат свободно в епруветка, в която е накапано необходимото количество разтвор на EDTA, като грижливо и системно се разбърква. Взетата с EDTA кръв може да се използува за изброяване на тромбоцитите най-късно до 2 часа след венепункцията. Преди пипетирането тя трябва да бъде разбъркана още веднъж грижливо, най-добре с механичен миксер.

Принцип на изследването

Изброяването се извършва в броителна камера с използуване на фазовоконтрастен микроскоп след предварително лизиране на еритроцитите с помощта на разтвор на амониев оксалат. При изследване на големи серии може да се използуват и автоматични анализатори. Възможно е използването и на богата на тромбоцити плазма, предварително подготвена от взетата с EDTA кръв.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари