Състояния и заболявания

Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)

Съдържание

  1. Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)
  2. Клинична картина. Диагноза. Лечение

Придобити тромбоцитопатии

  • Вследствие покриване тромбоцитната повърхност от моноклонални IgA и IgM (плазмоцитом, болест на Валденстрьом (М. Waldenstroem))
  • Вследствие покриване тромбоцитната повърхност с Декстран (Dextran) при лечение с Декстран (Dextran)
  • Терапия с инхибитори на тромбоцитната агрегация: Аспиринът (Aspirin) инхибира обмяната на арахидоновата киселина (посредством необратима инхибиция на фосфолипазата, циклооксигеназата и тромбоксановата синтеза)
  • Функционално увредени тромбоцити вследствие действието на уремични отрови
  • Функционално негодни тромбоцити при есенциална тромбоцитемия

Вродени тромбоцитопатии (редки автозомно унаследявани заболявания)

Диагноза Тромбоцитни дефекти
Тромбастения на Гланцман (Glanzmann) Липса/понижено съдържание на гликопротеин IIb/IIIa в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фибриногена)

Гигантоклетъчна тромбоцитопатия:

  1. Синдром на Бернар – Сълие (СБС) (Bernard – Soulier (BSS))
  2. Синдром на Мей – Хеглин (May – Hegglin)
Липса/недостиг на гликопротеин Is/Ib в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фактора на Вилебранд (Willebrand))
Storage-pool disease (болест на запасните депа) APT-/ADP-недоимък в запасните гранули на тромбоцитите
Aspirin-like defect (дефект като при лечение с Аспирин – антиагрегант) Недостиг на циклооксигеназа

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари