Състояния и заболявания

Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)

Съдържание

  1. Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)
  2. Клинична картина. Диагноза. Лечение

Придобити тромбоцитопатии

  • Вследствие покриване тромбоцитната повърхност от моноклонални IgA и IgM (плазмоцитом, болест на Валденстрьом (М. Waldenstroem))
  • Вследствие покриване тромбоцитната повърхност с Декстран (Dextran) при лечение с Декстран (Dextran)
  • Терапия с инхибитори на тромбоцитната агрегация: Аспиринът (Aspirin) инхибира обмяната на арахидоновата киселина (посредством необратима инхибиция на фосфолипазата, циклооксигеназата и тромбоксановата синтеза)
  • Функционално увредени тромбоцити вследствие действието на уремични отрови
  • Функционално негодни тромбоцити при есенциална тромбоцитемия

Вродени тромбоцитопатии (редки автозомно унаследявани заболявания)

Диагноза Тромбоцитни дефекти
Тромбастения на Гланцман (Glanzmann) Липса/понижено съдържание на гликопротеин IIb/IIIa в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фибриногена)

Гигантоклетъчна тромбоцитопатия:

  1. Синдром на Бернар – Сълие (СБС) (Bernard – Soulier (BSS))
  2. Синдром на Мей – Хеглин (May – Hegglin)
Липса/недостиг на гликопротеин Is/Ib в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фактора на Вилебранд (Willebrand))
Storage-pool disease (болест на запасните депа) APT-/ADP-недоимък в запасните гранули на тромбоцитите
Aspirin-like defect (дефект като при лечение с Аспирин – антиагрегант) Недостиг на циклооксигеназа
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!