Изследвания и процедури

Време на кървене

Показания за изследването:

  • тромбоцитопатии

Изследването на времето на кървене се различава от представените лабораторни изследвания на кръвосъсирването по това, че не долавя нарушения на плазмената система на съсирване, а отразява участието на тромбоцитите и съдовите фактори в първоначалното спиране на кръвотечението.

N.B. Времето на кървене зависи преди всичко от броя и функционалната годност на тромбоцитите.

Принцип на изследването

Изследването не е лабораторен метод в тесния смисъл на думата, а по-скоро функционално тестване при леглото на болния. Може да се провежда както от обучени медицински сестри, така и от медицински лаборанти. Важно е едни и същи хора да провеждат повторните тестувания, за да бъдат сведени субективните различия, които водят до значителни разлики (грешки) при отчитане на резултатите, до възможния минимум. След почистване с дезинфекционен разтвор кожата на ушната висулка се убожда с ланцета до дълбочина 3 mm. Отчита се времето от момента на убождането. Първата появяваща се капка кръв грижливо се обърсва. Следващите капки се попиват с филтърна хартия и се регистрира времето на прекратяване на кървене. Препоръчва се повторно изследване на другата ушна висулка.

Грешки се допускат при:

  • попадане в по-голям кръвоносен съд (разпознава се по необичайно силното кървене)
  • хиперемия на ушните висулки под влияние на студ или при носене на пристягащи обеци

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари