Изследвания и процедури

Активатори на кръвосъсирването

Външна и вътрешна система на кръвосъсирването

  • * Парциално тромбопластиново време
  • ** Наричан още протромбиново време

Важно!: Активираните фактори се обозначават чрез добавяне на буквата "а".

Intrinsic system (вътрешна система на кръвосъсирването): това е бавно протичаща каскада на кръвосъсирване, която започва от активирането на фактор XII с участието на тромбоцитния фактор 3. В края на тази каскадна реакция протромбинът се превръща в тромбин. Последният повлиява превръщането на фибриногена във фибрин чрез отцепване на фибринните пептиди А и В.

Extrinsic system (външна система на кръвосъсирването): бързо протичащ процес на съсирване, който се активира от тъканния тромбопластин при нарушаване целостта на тъканите.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!