Изследвания и процедури

Активатори на кръвосъсирването

Външна и вътрешна система на кръвосъсирването

  • * Парциално тромбопластиново време
  • ** Наричан още протромбиново време

Важно!: Активираните фактори се обозначават чрез добавяне на буквата "а".

Intrinsic system (вътрешна система на кръвосъсирването): това е бавно протичаща каскада на кръвосъсирване, която започва от активирането на фактор XII с участието на тромбоцитния фактор 3. В края на тази каскадна реакция протромбинът се превръща в тромбин. Последният повлиява превръщането на фибриногена във фибрин чрез отцепване на фибринните пептиди А и В.

Extrinsic system (външна система на кръвосъсирването): бързо протичащ процес на съсирване, който се активира от тъканния тромбопластин при нарушаване целостта на тъканите.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари