Изследвания и процедури

Криоглобулини

На английски език: Cryoglobulins

Показания за изследване на криоглобулини:

  • съдова пурпура
  • болест на Рейно
  • изясняване на етиологично неясни артралгии
  • протеинурии с микрохематурия и парестезии

Биологичен материал

  • серум (получен и съхраняван при 37 °С);

Принцип на изследването

Криоглобулините са белтъци, които се утаяват при охлаждане на кръвта под 37 °С и отново се разтварят при последващо затопляне до 37 °С. Изградени са от моноклонални имуноглобулини или поликлонални имунни комплекси, които съдържат и други белтъци освен имуноглобулини.

Вземането на кръвта и отделянето на серума трябва да се извършват така, че в никой етап биологичният материал да не се оставя при температура под 37 °С. След това серумът се поставя при +4°С  в продължение на 24 часа. В случай че се установи преципитация на белтъци, серумът се загрява отново до 37°С. В продължение на часове криоглобулините отново се разтварят. Освен това качествено изследване е възможно и количествено определяне на концентрацията на криоглобулините с помощта на имунологични методи.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!