Изследвания и процедури

Химотрипсини

На английски език: Chymotrypsin

Показания за изследване

  • екзокринна панкреасна недостатъчност;

Биологичен материал

  • изпражнения;

Химотрипсините А, В и С от панкреасния сок спадат към групата на ендопептидазите. Молекулната им маса е около 25 000. Образуват се в клетките на панкреаса като неактивни предшественици - химотрипсиногени. Под въздействието на трипсина протеолитично се отцепва блокиращ пептид и от химотрипсиногените се получават активни химотрипсини. Химотрипсините действат заедно с ендопептидазите трипсин, еластаза, колагеназа и ендопептидаза, както и с екзопептидазите карбоксипептидази А и В при смилането на белтъчините от храната в дванадесетопръстника и йеюнума. Малка част от секретирания химотрипсин, свързана към хранителни частици, се изхвърля с изпражненията. При екзокринна панкреасна недостатъчност и при редица други състояния това отделяне на химотрипсин намалява.

Подготовка на изследвания

N.B. Приложението на препарати, съдържащи панкреасни ензими, се прекратява най-малко три дни преди провеждане на изследването.

Принцип на изследването

За получаване на възпроизводими резултати пробата изпражнения трябва да бъде добре хомогенизирана, а химотрипсинът чрез прибавяне на соли и детергенти да бъде освободен от свързването си с хранителните частици в изпражненията. Полученият чрез последващо центрофугиране супернатант се използва за определяне на ензимната активност. Субстратът - сукцинилаланиналанинпролинфенилаланинпаранитроанилид се разцепва благодарение на естеразната активност на химотрипсина между фенилаланина и паранитроанилина. Скоростта, с която се образува жълтооцветеният паранитроанилин, се определя фотометрично и служи като показател за величината на наличната ензимна активност.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!