Изследвания и процедури

Фактори на съсирването

Съдържание

Показания за изследване на факторите на съсирване:

 • вроден недоимък или нарушение във функцията на фактори на съсирването - най-често при хемофилия А (недоимък на фактор VIII) и хемофилия В (недоимък на фактор IX)
 • при консумативна коагулопатия (в случая тя може да бъде причина за намаляване на концентрацията на фибриногена, протромбина, фактор V, VII, VIII, X и антитромбин III)
 • заместително лечение с активни плазмени фактори - за подбор на съответен препарат с оглед наличния недоимък

Биологичен материал

 • цитратна плазма, бедна на тромбоцити

Принцип на изследването

 • Изследване на тромбопластиновото време при прибавяне на съответна недоимъчна плазма за определяне на:
  • протромбин
  • фактор V
  • фактор VII
 • Изследване на парциалното тромбопластиново време при прибавяне на съответна недоимъчна плазма и съпоставяне с нормална плазма за определяне на:
  • фактор VIII
  • фактор IX
  • фактор X

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари