Изследвания и процедури

Система на комплемента

На английски език: Complement system

Съдържание

  1. Система на комплемента
  2. Референтни граници

Показания за определяне на комплемента

  • Клинични данни за имунокомплексно заболяване
  • Подозрение за имунна хемолитична анемия
  • Серумна болест
  • Рецидивиращи пирогенни инфекции в детската възраст

Биологичен материал

  • пресен серум или плазма с EDTA или синовиална течност;

Белтъците от системата на комплемента образуват реакционна верига, която наподобява тази на белтъците на кръвосъсирването и която може да бъде активирана също по два различни пътя.

Част от активираните съставки на системата на комплемента са медиатори на възпалението. Общо взето, активирането на системата отключва феномените хемотаксис, имунна адхезия, цитолиза и фагоцитоза. Активатори (по класическия път: комплекси антиген-антитяло; по алтернативния път: активиран пропердин, протеолитични ензими, ендотоксини) и инхибитори (най-съществен - инхибиторът на C1 естеразата, Сз-инактивиращият белтък) регулират дейността на системата на комплемента.

Поради това, че "животът" на активираните фактори на комплемента е многократно по-къс от този на неактивираните молекули, при повишено активиране на системата може да бъде установено намаляване на концентрацията на факторите.

Принцип на изследването

Радиална имунодифузия, нефелометрия или турбидиметрия се използуват при определяне на концентрацията на факторите на комплемента Сз и С4, на C1-естеразния инхибитор и Сз-проактиватора показатели, свързани със системата на комплемента, които се намират в относително по-висока концентрация в кръвната плазма.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!