Състояния и заболявания

Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)

Съдържание

Клинична картина

Обикновено не се наблюдават спонтанни кръвоизливи. Проблеми с кръвоспирането възникват след наранявания или операции.

Диагноза

Вероятна е при наличие на удължено време на кървене и нормален брой тромбоцити (при чистите тромбоцитопатии).

Лечение

  • Етиологично – лечение на основното заболяване, отстраняване на инхибиторите на тромбоцитната агрегация; след спирането на Аспирина (Aspirin) склонността към кръвотечения съществува още 4 – 5 дена (T50 или време на полуживот на тромбоцитите)
  • Симптоматично – внимателно кръвоспиране

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари