Състояния и заболявания

Хипергликемични хиперосмоларни състояния (ХХС)

Съдържание

  1. Хипергликемични хиперосмоларни състояния (ХХС)
  2. Клинична картина и диференциална диагноза

ХХС се наблюдават предимно при възрастни пациенти със захарен диабет и/или прогресираща инсулинова резистентност, и се проявяват с тежка дехидратация и хипергликемия при липсваща кетоза. Обикновено болните с ХХС са със захарен диабет 2 тип или без анамнеза за захарен диабет и с анамнеза за сърдечно-съдов или бъбречен коморбидитет.

Състоянието се преципитира от декомпенсация на съпътстващото хронично страдание, от медикаменти (глюкокортикоиди, диуретици, β – блокери), инфекция, миокарден инфаркт, травма или хипокалиемия. Продромалният период на състоянието е удължен с развитие на течностен дефицит в продължение на дни.

Промените в съзнанието и фокалният неврологичен дефицит почти винаги са налице при ХХС. ХХС е често първа проява на новооткрит захарен диабет при възрастни пациенти.

Леталитетът при ХХС е висок (до 50 %), най-често свързан с придружаващите хронични системни заболявания. Най-честите усложнения на ХХС са мозъчният оток, мозъчната апоплексия, тромбоемболичните усложнения, острата тубулна некроза и острият инфаркт на миокарда.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари