Състояния и заболявания

Хипергликемични хиперосмоларни състояния (ХХС)

Съдържание

  1. Хипергликемични хиперосмоларни състояния (ХХС)
  2. Клинична картина и диференциална диагноза

ХХС се наблюдават предимно при възрастни пациенти със захарен диабет и/или прогресираща инсулинова резистентност, и се проявяват с тежка дехидратация и хипергликемия при липсваща кетоза. Обикновено болните с ХХС са със захарен диабет 2 тип или без анамнеза за захарен диабет и с анамнеза за сърдечно-съдов или бъбречен коморбидитет.

Състоянието се преципитира от декомпенсация на съпътстващото хронично страдание, от медикаменти (глюкокортикоиди, диуретици, β – блокери), инфекция, миокарден инфаркт, травма или хипокалиемия. Продромалният период на състоянието е удължен с развитие на течностен дефицит в продължение на дни.

Промените в съзнанието и фокалният неврологичен дефицит почти винаги са налице при ХХС. ХХС е често първа проява на новооткрит захарен диабет при възрастни пациенти.

Леталитетът при ХХС е висок (до 50 %), най-често свързан с придружаващите хронични системни заболявания. Най-честите усложнения на ХХС са мозъчният оток, мозъчната апоплексия, тромбоемболичните усложнения, острата тубулна некроза и острият инфаркт на миокарда.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари